REABILITIM I GOJES I KOMBINUAR ME IMPLANTE DENTARE DHE DHEMBE NATYRAL