Proteina morfogjenetike e kockës

  • 0

Proteina morfogjenetike e kockës

Tags : 

Proteina morfogjenetike e kockës (BMP) është një proteinë e izoluar që nxit disa qeliza specifike në trupin tuaj që të prodhojnë ind kartilagjenoz (kërc) dhe kockë të re. Gjatë operacionit BMP thithet dhe lidhet me një sfyngjer (shpuzë) kolagjeni. Sfungjeri është i dizenjuar të riabsorbohet apo zhduket me kalimin e kohës. BMP gjithashtu largohet pasi ta ketë kompletuar qëllimin e saj të fillimit të procesit normal të shërimit të kockës.Meqë me anë të BMP nuk ka nevojë të merret kockë nga këllku i pacientit, shmanget  dhimbja nga kjo ndërhyrje. Komplikimet nga vendi i marrjes së transplantit gjithashtu eliminohen me përdorimin e proteinës morfogjenetike të kockës.

Mjekët janë në gatishmëri për të diskutuar të gjitha alternativat e transplantit gjatë konsultimeve.


Leave a Reply