Advanced Medical Center Prishtinë

demo1

Klinika dentare u hap fillimisht në Prishtinë në vitin 2002 nën kuadrin e Universitetit Rezonanca e drejtuar nga doktori me eksperiencë të gjatë në fushen e stomatologjisë Fisnik Mekaj. Klinika fokusohet jo vetëm në kurimin e sëmundjeve të gojës por edhe në promovimin e shëndetit. Qëllimi ynë është të sjellim nivel të lartë shërbimi të specializuar në një atmosfere profesionale të kombinuar me teknologjine me të fundit. Disa nga shërbimet e klinikës përfshinë: stomatologjinë e përgjithshme, trajtimin endodontik,ortodontinë, estetikën, pedodontinë, kirurgjinë orale dhe parodontale si dhe protetikën.